BuitengeWOON wonen

De opvang en begeleiding van deze vaak jonge mensen wordt verzorgd door medewerkers van BuitengeWOON. Zij beschikken over de ervaring en mogelijkheden om een goede begeleiding te bieden. Samen met de andere bewoners wonen ze in een huis waar veiligheid, wederzijds respect en rust een belangrijke basis vormen.

Zo worden jongeren, in een veilig (t)huis, 24 uur per dag, 7 dagen in de week begeleid en voorbereid op een plek in de maatschappij. Dit gebeurt in een gestructureerde woon-, werk- en leeromgeving. We hebben plek voor 6 bewoners.

Na deze periode kan er een doorstroom plaatsvinden naar ambulante begeleiding in de vorm van kamer training of zorg op maat onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers van BuitengeWOON.


Het is ook mogelijk dat de jongeren na hun periode bij BuitengeWOON volledig zelfstandig gaan wonen.

Wonen

Wonen in een gestructureerde woon-, werk- en leeromgeving