Parochie Terborg vindt nieuw onderkomen

Vanaf december 2012 zit er in de pastorie naast de kerk een woongroep die passende huisvesting biedt aan jongvolwassenen met gedragsproblemen als autisme en PDD-NOS. Wij vinden het fijn dat onze pastorie op deze wijze nog dienst kan doen voor de samenleving, in het bijzonder voor deze jonge mensen.

De afgelopen jaren was er altijd uitstekend contact met de begeleider van de woongroep, Rudy Jörissen. Veel praktische zaken gaan in goed overleg. Vanwege ruimtegebrek ontvingen wij van Stichting Buitengewoon het verzoek om de gehele pastorie te mogen huren, dus ook onze secretariaats- en vergaderruimtes. Omdat wij de stichting een warm hart toedragen, hebben wij gezocht naar een oplossing. Die hebben we inmiddels gevonden in ons eigen Jorishuis.

Per 15 juni is het secretariaat verhuisd naar het voorste deel van het Jorishuis. De kaartclub heeft gelukkig zijn medewerking verleend en schudt de kaarten nu in de ruimte aan de achterzijde van het Jorishuis. Uiteraard heeft het deel dat we in gebruik hebben genomen een flinke opknapbeurt gekregen en het ziet er weer fris uit. De vrijwilligers die hieraan op wat voor wijze dan ook hebben meegeholpen, zijn wij zeer dankbaar. ledere keer krijgen we toch weer van vele kanten de nodige steun en dat geeft een goed gevoel. Dank allen. De deuren van ons secretariaat staan iedere
woensdagochtend open.

Komt u een keer kijken? U bent van harte welkom!

De volledige adres-/contactgegevens:
Geloofsgemeenschap Heilige Georgius
Hoofdstraat 75
7061 CH Terborg

Tel: 0315 – 32 30 60
georgius@maria-Iaurentiusparochie.nl

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.