Klachtenprocedure bij BuitengeWOON

Hoe werkt de klachtenprocedure bij BuitengeWOON?

Wanneer u te maken heeft met BuitengeWOON, dan kan het gebeuren dat u bijvoorbeeld niet tevreden bent over de manier waarop een hulpverlener met u omgaat, over informatie die (niet) gegeven wordt, of over de manier waarop beslissingen genomen worden. Dat zijn klachten. Net zoals iedere instelling in de zorg is er ook bij BuitengeWOON een regeling om klachten van cliënten op een goede manier te behandelen. Hieronder kunt u in het kort lezen wat u kunt doen als u een klacht heeft.

Er zijn twee manieren om bij BuitengeWOON een klacht in te dienen.

Interne Route

Stap 1: U bent niet tevreden over het contact met BuitengeWOON.
Als u niet tevreden bent over hoe uw hulpverlener met u omgaat, of met beslissingen die over u worden genomen, dan kunt u daarover klagen. De eerste stap is dat u uw klacht bespreekt met de begeleiders. Het kan voor het bespreken van de klacht soms handig zijn om uw klacht op te schrijven; u vergeet dan niets. De begeleider weet dan ook precies waar het om gaat. Ook kan het handig zijn als u voor uzelf vast bedenkt wat een eventuele oplossing kan zijn.
Wanneer u aangeeft dat u een klacht hebt wordt er binnen 1 week contact opgenomen om een afspraak te maken om de klacht te bespreken

Stap 2: het gesprek met uw begeleider heeft geen oplossing opgeleverd. Uw klacht blijft bestaan.
Komt u er samen met uw begeleider niet uit dan kunt u een gesprek over uw klachten aanvragen met de voorzitter ( of zijn of haar vervanger).  Van het bestuur van BuitengeWOON. Het bestuur gaat dan met u in gesprek over uw klachten. Het bestuur zal dan ook de hulpverlener horen over uw klachten.

Het bestuur zal in eerste instantie proberen te bemiddelen tussen u en de hulpverlener.De klacht wordt schriftelijk ingediend bij het postadres van het bestuur: bestuur@st-buitengewoon.nl. Het bestuur neemt binnen een week contact op om een afspraak te maken om de klacht te bespreken.

Als het niet gelukt is in een gezamenlijk gesprek tot een oplossing te komen van uw klacht zal het bestuur met u en de begeleider een oordeel geven over uw klacht. Er zijn dan twee mogelijkheden.

Als u gelijk krijgt moet de begeleider dat respecteren en de aanwijzingen van het bestuur over het oplossen van uw klacht opvolgen. Als u geen gelijk krijgt betekent dat het bestuur het niet eens is met uw klacht.

Het bestuur geeft jaarlijks openheid over alle binnen gekomen klachten en hoe ze daarmee zijn omgegaan.

Stap 3:  Het gesprek met het bestuur heeft geen oplossing opgeleverd. Uw klacht blijft bestaan.

Het kan zijn dat ook het gesprek met het bestuur geen oplossing van uw klacht heeft gebracht. Of dat u het oneens bent met de beslissingen van het bestuur. U kunt uw klacht dan voorleggen aan een externe klachten commissie.

Externe Route

Stap 4:  Als u uw klacht niet met de begeleiders en het bestuur van BuitengeWOON wilt bespreken of u bent niet tevreden met de uitkomst van de gesprekken dan kunt u de externe klachten commissie in schakelen.

Wanneer u een klacht wilt indienen over BuitengeWOON bij het Klachten portaalzorg kan dat op de volgende manieren:

Wanneer het lastig is om de klacht te verwoorden en/of u hebt hulp nodig kunt u zich wenden tot het AKJ. Zij kunnen u helpen bij de klacht die u hebt. Kijk voor verdere informatie op de site van het AKJ. U kunt ook bellen met het AKJ: 088-5551000

Contact opnemen?

BuitengeWOON
Hoofdstraat 71
7061 CH Terborg

T 06-2440 1959
stuur een email