Wonen in een huis. Veilig, rustig en thuis

Wonen in een huis met begeleiding

Ontwikkelen van identiteit en talent

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid

Voor wie?

BuitengeWOON is opgericht voor jonge mensen met een (licht) verstandelijke beperking en (kenmerken van) autisme. Deze jongeren worden geconfronteerd met veel verschillende problemen. De reguliere zorg lijkt voor hen geen passende oplossing te hebben. Aan deze jongeren willen wij een thuis bieden. Voor de begeleiding is een indicatie vanuit de gemeente nodig.

BuitengeWOON Terborg

BuitengeWOON
Hoofdstraat 71
7061 CH Terborg
Tel. 06-24 40 19 59
Stuur een email

Gekwalificeerde pedagogen

Bij BuitenGEWOON werken gekwalificeerde medewerkers. Dit geldt voor groepsleiders, assistent-groepsleiders, specialistische hulpverleners en locatiebeheerders. 

Onze doelstelling

Wij willen jongeren kansen bieden in een veilig (t)huis.